Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel aan het college tot een tekstwijziging in een raadsvoorstel. Bekijk hier de meest recente door de gemeenteraad ingediende amendementen

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. Kijk hier voor een overzicht van de meest recente vastgestelde besluitenlijsten.

Elk raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, oproep, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.

Conform art. 169 lid 2 en 180 lid 2 van de Gemeentewet geven het college en de burgemeester de gemeenteraad uit eigen beweging inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft. In Echt-Susteren gebeurt dat via raadsinformatie-brieven. Hier vindt u een overzicht van raadsinformatiebrieven.

Hier vindt u de onderzoeken die de Rekenkamer (voorheen de Rekenkamercommissie) heeft uitgevoerd.

Op basis van artikel 155 lid 1 van de Gemeentewet kan een raadslid het college of de burgemeester schriftelijke vragen stellen. Deze vragen dienen binnen 28 dagen te worden beantwoord. Staat bij een vraag nog geen antwoord? Dan heeft beantwoording nog niet plaatsgevonden.

Een portefeuillehouder kan een toezegging doen wanneer hij in een raadsvergadering het woord voert. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van toezeggingen aan de raad ligt bij het college. Het college rapporteert periodiek over de voortgang in afhandeling van de toezeggingen.