Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke organisatie: de raadsgriffie. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester).
De griffie bestaat uit Martijntje Hermans (griffier) en Marloes Geurts (griffiemedewerker).

Raadsleden

U kunt contact opnemen met raadsleden. Voor de contactgegevens kunt u terecht onder het kopje 'wie is wie'

Brief aan de raad

Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht aan van de raad brengen, dan kun u een brief mailen naar griffie@echt-susteren.nl of per post sturen naar Gemeente Echt-Susteren t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 450, 6100 AL Echt.
We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad. Uw brief wordt als mededeling aan de raad voorgelegd of doorgezet naar het college voor beantwoording.

Inspreken

Voor raadsvoorstellen die voor commissievergaderingen zijn geagendeerd, kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken, dient u dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffie. Tijdens raadsvergaderingen kan niet worden ingesproken.